Elbil-lading

På nedre parkeringsplass er det fire ladestasjoner for ladbare biler. De er tilgjengelig kun for sameiets beboere, og forutsetter avtale med sameiet og ladeinorge.no. Kontakt styret eller vaktmester for vilkår og avtale. Bruken av disse plassene forutsetter at bilen står til ladning, og er underlagt et regelverk for å sikre rettferdig tilgang for alle som er tilsluttet avtalen.

Kildesortering

renhold002-1

Haukåsen Sameie 1 har tre store brønnanlegg for søppelsortering, med brønner for husholdningsavfall, papir og glass/metall. Annet avfall leveres på gjenbruksstasjon. Følg også med på dugnader og felles ryddeaksjoner som arrangeres vår og høst.

Oversikt over hvilket avfall som legges hvor finner du på flere språk her (klikk for PDF):