Søppelsortering

renhold002-1

Haukåsen Sameie 1 har tre store brønnanlegg for søppelsortering, med brønner for husholdningsavfall (kun ting som går i lukkede plastposer), papir og glass/metall. Det er forbudt å hensette ting som ikke går i brønnene! Store ting, farlig avfall m.m. leverer du på egnet gjenbruksstasjon. Følg også med på dugnader og felles ryddeaksjoner som arrangeres vår og høst.

Oversikt over hvilket avfall som legges hvor finner du på flere språk her (klikk for PDF):