Lufteråd

Nyttig å vite om vinduer, luftekanaler, lufteluker og luftfuktighet:

Leilighetene i Haukåsen sameie 1 har naturlig lufting. Det er to elementer som arbeider kontinuerlig sammen om utluftingen (se skissen nederst på siden):

  • Luftekanalene fra kjøkkenet og badet opp til taket sørger for avtrekk (A)
  • Luftelukene ut fra kjøkken- og soveromsveggene samt lufteslissene på toppen av vinduene sørger for frisk luft inn i leiligheten (B og C)

I korthet virker luftingen slik: Det trekkes luft opp gjennom luftekanalene på kjøkkenet og badet (A). Derved oppstår det et undertrykk inne i leiligheten. Undertrykket kompenseres
ved at det kommer luft inn gjennom luftelukene og vindusslissene (B) og (C).

Det er svært viktig at denne kontinuerlige luftsirkulasjonen ikke brytes. Hvis du lukker luftelukene (B) og (C), kommer det ikke tilstrekkelig ny luft inn i leiligheten. Det kan stoppe lufttilførselen til kanalene på kjøkken og bad (A), eller til og med snu luftstrømmen pga undertrykk. På samme måte: Hvis du lukker luftekanalene til taket på kjøkkenet og badet, brytes også den kontinuerlige luftsirkulasjonen. Luften blir stående i leiligheten, og du kan få problemer med høy luftfuktighet.

Ha åpne kanaler, slisser og luker året rundt
Den naturlige ventilasjonen må være i gang alltid – sommer som vinter. Jo mer du åpner, jo bedre er det. Og som sagt: Det er like viktig med tilførsel av luft via lufteluker og lufteslisser som det er med avtrekket opp gjennom luftekanalene på bad og kjøkken!

Lufting ved å åpne vinduer eller balkongdør kommer i tillegg til (men ikke som erstatning for!) den naturlige luftingen. Du bør ikke la vinduene stå i luftestilling over lengre tid, men bare når du trenger å lufte ut raskt. Sjokklufting et par ganger daglig er bra!

Høy relativ luftfuktighet kan gi fuktproblemer og muggsopp
Nedenfor er det to tabeller. Den ene viser hvor mye fuktighet vi tilfører luften i leiligheten hvert døgn ved ulike aktiviteter. Dersom det tilføres mer enn ti liter vann i døgnet, er det fare for at det oppstår fuktproblemer. Den andre viser når det kan oppstå muggvekst ved ulike veggtemperaturer ved en lufttemperatur inne på 22 grader Celcius. Veggtemperaturen er alltid lavere enn lufttemperaturen, og yttervegger er typisk kaldere enn vegger som vender mot andre leiligheter.

Merk også at veggtemperaturen bak møbler og hyller vil være kaldere enn på innevegger som ikke er dekket til. Dette skyldes at nullpunktet der utetemperatur og innetemperatur møtes inne i veggen forskyves innover mot rommet når det står ting inntil veggen. Det kan føre til kondens bak møblene dersom luftfuktighten er for høy.

lufteraad2