Husdyrhold

Supplement til husordensreglene: Se skjema med erklæring for husdyrhold nedenfor.

  1. Med husdyr forstås etter disse reglene hunder, katter og mindre kjæledyr.
  2. Husdyr skal være under kontroll. Hunder skal føres i bånd på sameiets områder.
  3. Sameiets områder skal ikke brukes til lufting av husdyr.
  4. Det er forbudt å la dyr gjøre fra seg på sameiets områder. Skulle dette allikevel skje, skal de som fører dyret ha med pose og ta opp det som dyret har lagt igjen.
  5. Husdyr som etterlates alene i leiligheten skal være opplært til å være alene, slik at de ikke er til sjenanse for naboene.
  6. Husdyreier er ansvarlig for skader som dyret (dyrene) forvolder p sameiets eiendeler.
  7. Alle hunder og katter skal være registrert i sameiets arkiv. Det er den enkelte husdyreier sitt ansvar å påse at slik registrering finner sted
  8. Husdyreieren godtar at sameiets styre, ved vesentlig mislighold av disse reglene, kan forlange at dyret (dyrene) fjernes.

Skjema for dyrehold (klikk for å laste ned pdf)
Fyll inn og send til styret på epost haukasen@online.no, legg i styrets postkasse i Johan Castbergs vei 2 eller send i posten til Haukåsen Sameie 1, v/Styret, Johan Castbergs vei 2, 0673 Oslo.