Regler

Haukåsen Sameie 1 har gjennom årlige sameiemøter utformet et sett med regler og prosedyrer for å skape et godt bomiljø. Vi håper alle nye og gamle beboere tar seg tid til å lese reglene og forholder seg til disse.